Hała(s)

Bohater X Romo79 – Money Can Steal Your Soul

Dziwny Jest Ten Świat – audio-video performance

Gra Szeptów

Bohater X Styla – JaZzEwoLucJe

Bohater X M. Wierzchowski – mapping / mural

Orkiestra Bohatera – 7

Raport Witolda – audiobook