Bohater X Romo79 – Money Can Steal Your Soul

Dziwny Jest Ten Świat – audio-video performance

Bohater X Styla – JaZzEwoLucJe

Orkiestra Bohatera – 7

Hała(s)