Podstawowe informacje

Zadanie: interpretacja graficzna motywu Hała($). Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest umieszczenie w projekcie napisu Hałas lub Hała($)

Wymagania techniczne zgłaszanych prac: plik pdf (wersja 1.4) o wymiarach min. 3000 px na 3000 px, i rozdzielczości min. 300 dpi lub grafika wektorowa. Używamy maksymalnie 7 kolorów. Prace ważące więcej niż 25 mb wysyłamy przy pomocy zewnętrznych serwerów w wiadomości podając link do pracy oraz wersję w postaci bitmapy jpg do wglądu.

Główna nagroda: 1200 zł w gotówce

Zgłoszenia konkursowe wysyłamy na adres kontakt@przezbohatera.pl w tytule pisząc Hałas

Zgłoszenia prac: 06.11 – 26.11.2018

Ogłoszenie wyników: 03.12.2018

Konkurs zostanie zrealizowany niezależnie od wyniku kampanii croudfoundingowej.