Organizm jest zagadką, osobnym wszechświatem, na który składają się tysiące uwarunkowań, w jakich przyszło mu żyć. Organizm budzi się i zasypia, ma swoje cele, powołania, wady, zalety, marzenia i lęki. Funkcjonuje w świecie fikcyjnym i prawdziwym, nie wiadomo, gdzie przebiega granica między tymi światami. Piksele i ziemia rodzą pokarm, którym się karmi. Organizm jest istotą społeczną, ale mieszkają w nim dzikie myśli i pragnienia, takie same jak w organizmach jego przodków. Jest zdolny do heroicznych czynów i wielkich zbrodni, szybko adaptuje się do nowych warunków. Organizm wierzy.

Organizm jest również w całości  skomponowany, napisany i wykonany przeze mnie. Na płycie nie występuje żaden inny muzyk. Kompozycje i teksty stanowią spójną całość i są głosem jednej istoty, jednego organizmu. Każdy z utworów to osobny byt, a zastosowane środki muzycznego wyrazu, brzmienia i teleportacje między gatunkami nie są przypadkowe. Organizm żyje.