Każdy z nas jest zagadką, osobnym wszechświatem, na który składają się tysiące uwarunkowań, w jakich przyszło nam żyć. Gdzie się urodziliśmy? Kto nas wychowywał?  Kogo spotkaliśmy na swojej drodze? Jaka jest nasza natura? Jakie są nasze intencje? Jakie mamy tajemnice?

Budzimy się i zasypiamy, mamy swoje cele, powołania, wady, zalety, możliwości, ograniczenia, marzenia i lęki. Mieszkają w nas emocje, myśli, instynkty i pragnienia. Potrafimy kochać,  odczuwać, mówić, słuchać, przewidywać. Każdy z nas w coś wierzy.

Organizm to zapis doświadczeń, myśli i stanów, których wspólnym mianownikiem jest osobnik homo sapiens, przez którego zostały przefiltrowane. To opowieść osobista i prawdziwa.

Organizm jest również w całości  skomponowany, napisany i wykonany przeze mnie. Na płycie nie występuje żaden inny muzyk. Kompozycje i teksty stanowią spójną całość i są głosem jednej istoty, jednego organizmu. Każdy z utworów to osobny byt, a zastosowane środki muzycznego wyrazu, brzmienia i teleportacje między gatunkami nie są przypadkowe. Organizm żyje.

Organizm ukaże się: