Ubrania

Dziwny Jest Ten Świat – audio-video performance

Bohater X Styla – JaZzEwoLucJe

Orkiestra Bohatera – 7