View video

Dziwny Jest Ten Świat (audio – video performance)